location okk

Ovčarsko-kablarska klisura (OKK) se nalazi u centralnom delu Srbije, nadomak grada Čačka. Nastala je prodiranjem reke Zapadne Morave kroz masive planina Ovčar i Kablar. Ova klisura je za vreme ledenih doba u pleistocenu predstavljala značajan refugijum (sklonište) za živi svet, zbog čega je danas odlikuje prisustvo veoma starih biljnih zajednica i visok stepen biodiverziteta. OKK je zaštićena tek 2000. godine i proglašena za predeo izuzetnih odlika (PIO). Naučno-istraživačke kampove NIDSBE „Josif Pančić“ u Ovčarsko-kablarskoj klisuri omogućila je Turistička organizacija Čačka, koja je ujedno i upravljač ovog zaštićenog područja, a kampovi su se održavali od 2013. do 2017 godine.

Pored prirodnog bogatstva, ovo područje odlikuje i veoma značajno kulturno bogatstvo. Naime, na području Ovčarsko-kablarske klisure se nalazi čak 10 srednjovekovnih pravoslavnih manastira i dva sveta mesta, zbog čega se ovo područje naziva i „Srpskom Svetom Gorom“.

Na kampovima u PIO „OKK“ učesnici su bili podeljeni u mikološku, botaničku, herpeto-batrahološku, entomološku, ornitološku i protozoološku sekciju, a neki od najznačajnijih nalaza zabeleženih tokom kampova možete videti u albumu.

 Značajne publikacije u čijem su radu, pisanju ili podrškom učestvovali članovi našeg Društva, možete pogledati ovde.

Gljive

Strobilomyces strobilaceus

Orhideja

Neotenia ustulata

Pravokrilac

Tettigonia balcanica

Vilin konjic

Cordulegaster heros

Leptir

Zerynthia polyxena

Stenica

Velia serbica

Grčka žaba

Rana graeca

Poskok

Vipera amodytes