location TERENI

Glavna aktivnost Društva je održavanje naučno-istraživačkih kampova. Cilj kampova je prikupljanje podataka o biološkoj raznovrsnosti koji bi doprineli očuvanju prirodnih dobara, ali i edukacija studenata biologije, ekologije i srodnih nauka. Zahvaljujući kampovima, članovi imaju priliku da se upoznaju sa biodiverzitetom naše zemlje i samostalno zakorače u svet naučno-istraživačkog rada. Društvo već godinama unazad istražuje: PP „Stara planina“, PIO „Vlasina“, SP „Slapovi Sopotnice“ i SRP „Zasavica“.