location sopotnica

Selo Sopotnica i Spomenik prirode „Slapovi Sopotnice“ se nalaze na oko 20 km jugoistočno od Prijepolja, na planini Jadovnik. Pažnju turista je osvojilo velelepnim vodopadima, a naročito „Velikim vodopadom“, dok je pažnju biologa i ekologa pridobilo svojim očuvanim heterogenim, prirodnim staništima kao glavnim uslovom za razvoj bogatog biodiverziteta. Spomenik prirode „Slapovi Sopotnice“ je status zaštićenog područja dobio pre svega zbog svojih hidrografskih i geomorfoloških karakteristika, a zaštićena površina obuhvata svega 209 ha. Ipak, i pored veoma male površine, bogatstvo vrsta na ovom području je neverovatno. 

Članovi Društva još od 2014. godine posećuju i istražuju ovo područje. Kamp se održava najmanje tri puta godišnje kako bi se stekla kompletna slika biološke raznolikosti područja sa prolećnim, letnjim i jesenjim aspektom, a po potrebi se organizuju i dodatni kampovi sa manje učesnika. 

Letnji kamp je najbrojniji po učesnicima i njemu prisustvuje u proseku oko 25 članova Društva. Podrobno su urađena floristička (sa naročitim akcentom na orhidejama), mikološka, hidrobiološka, entomološka (pravokrilci, stenice, osolike muve,  divlje pčele, strižibube, dnevni i noćni leptiri), batrahološka, herpetološka i ornitološka istraživanja, a takođe su u jednom navratu istraživani slepi miševi. Tokom ovih šest godina istraživanja, zabeleženo je preko 1600 divljih vrsta biljaka, gljiva i životinja. Učesnici kampa su u obavezi da dostave izveštaje svojih istraživanja, a prema kojima se pravi finalni, zbirni izveštaj za ovaj kamp.

Kamp se sprovodi zahvaljujući saradnji sa Planinarskim klubom „Kamena gora“ u vidu projekta biološkog monitoringa. Glavni rezultati ove saradnje jesu objavljivanje Zbornika radova Spomenika prirode „Slapovi Sopotnice“ u kojem je objavljeno sedam radova članova našeg Društva, kao i izrada tri info table o orhidejama, dnevnim leptirima i gmizavcima koji se javljaju na ovom području.  

Značajne publikacije u čijem su radu, pisanju ili podrškom učestvovali članovi našeg Društva, možete pogledati ovde.

Na sledećim linkovima možete pogledati albume fotografija sa kampa na Sopotnici iz 2021. i 2022. godine.