location dojkinci

Lepota Stare planine godinama očarava studente Naučno-istraživačkog društva studenata boologije i ekologije „Josif Pančić“ iz Novog Sada, koji deceniju u nazad na ovoj predivnoj planini organizuju svoje kampoove. U periodu od 16. do 21. jula 2018. godine društvo je organizovalo istraživačko-edukativni kamp u selu Dojkinci.  Dugogodišnji članovi su imali prilike da se upoznaju sa lepotama Stare planine na ranijim kampovima u selu Temska, ali uprkos tome nisu skrivali oduševljenje zbog upoznavanja još jednog dela ove predivne planine.

Stara planina se odlikuje velikom biološkom i geološkom raznovrsnošću. Ove dve pojave se prepliću i kao takve predstavljaju nerazdvojivu celinu kada se radi o zaštiti prirode. Realizacijom projektnih aktivnosti, a pre svega istraživačkog rada na terenu, članovi NIDSBE „Josif Pančić“ iz Novog Sada, kao i drugi učesnici kampa, imali su priliku da se upoznaju sa  jednim od centara biodiverziteta u našoj zemlji. 

Kako zbog svojih geomorfoloških krakterisitika, prisustva velikog broja plansinskih reka, pećina, smenjivanja tipova vegetacije i mnogih drugih karakteristika predstavljala je pravi izazov za mlade istraživače. Na kampu je bilo 40 učesnika  gde su pored studenata bili i profesori sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Zbog velikog broja učesnika i mogućnosti za širok spektra istraživanja kamp je bio osmišljen za početnike, odnosno za studente koji se prvi put susreću sa naučno-istraživačkim radom. U zavisnosti od interesovanja studenti su podeljeni u više sekcija koje su zasebno radile na terenu, a to su: botanička sekcija sa etnobotanikom, mikološka, entomološka, hidrobiološka, batrahološka, herpetološka, ornitolopka i mamološka sekcija. Svaka sekcija je imala svog koordinatora koji je imao zadatak da članovima približi metodologiju terenskog rada i pomogne u samom radu na terenu. Kamp na Staroj planini je iznedrio nove sekcije u našem udruženju i omogućio da mlađi studenti samostalno zakorače u svet naučno istraživačkog rada. Prikupljeni podaci predstavljaju polazište za dalja istraživanja na području sela Dojkinci i okoline i svedoče o prirodnom bogatstvu ovog predela.

Edukativni karakter ovog kampa ogledao se u svakodnevnom održavanju predavanja  koja su omogućila lokalnom stanovništvu,kao korisnicima projekta i studentima upoznavanje sa prirodnim vrednostima sela Dojkinci i Stare planine uopšte. Zahvaljujući predavanjima koja su se održavala u velikoj sali Mesne zajednice sela Dojkinci, meštanima je omogućeno da upoznaju svoju okolinu na drugačiji, stručniji način i steknu praktična znanja koja će im u budućnosti koristiti u svakodnevnom životu.