location temska

Stara planina, poznata i kao Balkan planina, deo je Karpatsko-balkanskog planinskog luka koji se proteže od Crnog mora na istoku, pa do Vrške čuke na zapadu. Planina je svojim većim delom smeštena na današnjoj teritoriji Bugarske, dok jedan deo zahvata krajeve istočne i jugoistočne Srbije. Kao morfološka celina, Stara planina je ograničena dolinama Belog i Trgoviškog Timoka Visočice, a na istoku državnom granicom. Najviši vrh Stare planine kod nas jeste Midžor, čija se kota nalazi na 2169 m iznad nivoa mora. Kao prirodno dobro od izuzetnog značaja sa biološkog, geološkog, geomorfološkog i hidrološkog stanovišta, 1997. godine doneta je odluka da se područje Stare planine stavi pod zaštitu i proglasi parkom prirode.

Park prirode „Stara planina“ zauzima površinu od oko 114.000 ha i pripada prvoj kategoriji zaštićenih područja od međunarodnog i nacionalnog značaja. Na ovom području se nalazi oko 1200 vrsta i podvrsta viših biljaka, od čega je 115 endemičnih, preko 100 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i više od 50 vrsta koje se nalaze na spisku ugrožene evropske flore. Sve ove vrste grade 52 različite šumske, žbunaste i zeljaste biljne zajednice. Što se životinjskog sveta tiče, Stara planina predstavlja stanište za oko 200 vrsta ptica, 30 vrsta sisara, 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmizavaca i 26 vrsta riba.

 

U saradnji većeg broja studentskih organizacija, među kojima su Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“ iz Novog Sada, Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“ iz Novog Sada, Biološko društvo „Dr Sava Petrović“ iz Niša, Ekološko istraživačko društvo „Mladen Karaman“ iz Kragujevca, 2008. godine organizovan je prvi istraživački kamp u selu Temska na Staroj planini. Do danas, kamp u Temskoj se bez izuzetaka održava svake godine i postao je deo tradicije tog kraja. Kroz njega je prošlo više stotina učesnika različitih interesovanja i zanimanja, željnih novih saznanja i iskustava. Mnogi od njih su danas uspešni istraživači i naučnici u svojim oblastima.

Iako je prvenstveno bio namenjen istraživačkoj delatnosti, kamp je tokom godina postao prepoznatiljv po okupljanju ljudi koji se zalažu za očuvanje prirodnih vrednosti na Staroj planini. Organizatori kampa često su učestvovali u sprovođenju različitih ekoloških akcija u cilju zaštite staroplaninskih reka, te je kamp na taj način dobio podršku lokalnih udruženja poput Saveza mesnih zajednica Stare planine, Udruženja „Temska“ i drugih. U poslednje vreme, sve je veće interesovanje i drugih organizacija za kamp u Temskoj, pa se tako od 2020. godine u njegovom priređivanju uključuju i sledeće organizacije: Evropska geografska asocijacija, Ekološki pokret „Okvir života“ i Nevladina organizacija „Carpe Noctem“.

Istraživačko-volonterski kamp „Stara planina – Temska“ je i pored raznovrsnih aktivističkih i volonterskih akcija ostvario i značajne rezultate na polju istraživanja biodiverziteta Stare planine. U proteklim godinama učesnici kampa su ustanovili prisustvo preko 300 vrsta stenica, oko 400 vrsta noćnih leptira, 25 vrsta sisara, 12 vrsta gmizavaca, 650 vrsta biljaka, preko 120 vrsta gljiva i mnogih drugih taksona. Nadamo se da će svi rezultati ostvareni na kampu u Temskoj uskoro biti obuhvaćeni zajedničkom publikacijom u vidu monografije, čija je izrada već neko vreme u planu.

Značajne publikacije u čijem su radu, pisanju ili podrškom učestvovali članovi našeg Društva, možete pogledati ovde.