location zasavica

Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ se nalazi u severnoj Mačvi, na području opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Ovo zaštićeno područje odlikuje prisustvo močvara, plavnih livada i šuma. Usled redovnog i detaljnog dugogodišnjeg istraživanja biodiverziteta i uspešne saradnje sa brojnim biološkim institucijama u zemlji i inostranstvu, ovo područje je poprilično dobro istraženo i odlikuje se velikim brojem taksona, kako čestih, tako i retkih i ugroženih.
NIDSBE „Josif Pančić“ na području SRP „Zasavica“, uz podršku upravljača ovog zaštićenog područja, Pokreta Gorana iz Sremske Mitrovice, već 16 godina zaredom organizuje naučno-istraživačke kampove, na kojima su aktivne botanička, mikološka, entomološka, ihtiološka, herpeto-batrahološka, ornitološka i mamološka sekcija.
Učesnici kampova su svojim naučno-istraživačkim radom i entuzijazmom doprineli istraženosti ovog područja, a neke od najznačajnijih nalaza naših članova možete pronaći u albumu.

Značajne publikacije u čijem su radu, pisanju ili podrškom učestvovali članovi našeg Društva, možete pogledati ovde.

Ovde možete pogledati fotografije sa kampa na Zasavici iz 2020. i 2022. godine

-Nove vrste bubamara za rezervat:

Bubamare

Exochomus quadripustulatus

Bubamare

Coccinulla quatuordecimpustulata

Bubamare

Harmonia quadripunctata

Bubamare

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata

Neuropter

Mantispa styriaca

Gljive

Abortiporus biennis

Gljive

Phallus hadriani

Gljive

Amanita strobiliformis

Gljive

Panaeolus antillarum

Biljke

Plantago lanceolata var. sphaerostachya

Biljke

Astragalus onobrychis

Biljke

Riccia scorocarpa

Biljke

Vinca minor

Biljke

Alopecurus geniculatus

Biljke

Ammannia verticillata

Biljke

Lythrum tribracteatum

Ptica gnezdarica

Circus aeruginosus