Pet minuta nauke

Saradnjom Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučno-istraživačkog udruženja studenata biologije i ekologije realizovao se događaj pod nazviom „5 minuta nauke“, koji se održao 17. 10. 2019. Kao društvo koje se bavi edukacijom studenata biologije i ekologije, NIDSBE „Josif Pančić“ je organizovalo događaj koji je za cilj imao da studentima biologije i ekologije pokaže na kojim sve mestima mogu da rade na svom usavršavanju. Događaj je bio namenjen studentima viših godina studijskih programa diplomirani biolog, diplomirani ekolog i master profesor biologije ali i svima drugima koji su potencijalno zainteresovani. Tokom ovog događaja laboratorije Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu su držale kratke prezentacije koje su buduće mlade naučnike uputile u to: čime se laboratorije bave, na kojim projektima rade, i kako svaki mladi pojedinac može da se uključi u aktivnosti. Uvodnu reč je držalo Društvo „Josif Pančić“ a ceo događaj je zaključen kratkom pričom o liku i delu Josifa Pančića.   Na događaju su učestvovale:   Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka Laboratorija za biohemiju i molekularnu biologiju Laboratorija za genetiku Laboratorija za evolucionu biologiju Laboratorija za ekologiju životinja Laboratorija za ekofiziologiju i ekotoksikologiju (LECOTOX) Laboratorija za invazivne i alergijske biljke (LIAP) Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizaciju (ENDOS) Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Laboratorija za mikologiju ProFungi Laboratorija za mikrobiologiju Laboratorija za opštu i ekologiju biljaka Laboratorija za palinologiju Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES) Laboratorija za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata Laboratorija za histologiju i embriologiju Laboratorija za hronobiologiju i starenje (ChronAge) Herbarijum – BUNS

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *