EkoBioMorfa

„EkoBioMorfa“ je konferencija studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine
koju organizuje NIDSBE „Josif Pančić“. Prva konferencija organizovana je sa ciljem
razvoja naučno-istraživačke ideje i popularizacije iste među studentima iz Srbije i
regiona. Sa daljim radom Društva i aktivnim sakupljanjem podataka, javlja se
potreba za objavljivanjem novih rezultata zbog čega se nastavlja sa organizacijom
narednih konferencija. Na konferenciji studenti imaju priliku da prezentuju svoje
podatke sakupljene tokom naučno-istraživačkih kampova kolegama i stručnjacima iz
datih oblasti, kao i da dobiju povratnu informaciju i savet od profesora i članova
stručne komisije u vezi sa unapređivanjem svojih istraživanja u budućnosti. Veliki
značaj održavanja ove konferencije ogleda se i u stručnim predavanjima, panel
diskusijama i sličnim događajima koji se organizuju u sklopu pratećeg programa.
Tako je 2017. godine, u sklopu treće „EkoBioMorfe“, organizovana panel diskusija na
temu „Saradnja državnog i nevladinog sektora u zaštiti prirode – kako do
zajedničkog cilja?“ čiji učesnici su bili članovi Društva, predstavnici nevladinih
organizacija i relevantnih institucija. Pored toga, „EkoBioMorfa“ omogućava razmenu
iskustava i saznanja među učesnicima, kao i umrežavanje mlađih i starijih kolega iz
pomenutih oblasti koje ima značajnu ulogu u formiranju budućih stručnjaka. Prva
konferencija uspešno je organizovana 2008. godine u naselju Belo Blato, opština

Zrenjanin, a druga 2013. godine u Novom Sadu. Treću konferenciju „EkoBioMorfa“
Društvo je organizovalo ponovo u Novom Sadu na Departmanu za biologiju i
ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta 2017. godine, a nju su podržali
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, KWS
Srbija, Ruralni centar „Sova“ i Agrovojvodina Komercservis AD. Apstrakti svih radova
predstavljenih na ovoj konferenciji objavljeni su u knjizi izvoda.

Za učešće u EkoBioMorfi 2022 kao izlagač ili slušalac potrebno je ispuniti prijavu.  Svoje abstrakte možete poslati na e-mail ekobiomorfa2017@gmail.com.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *