Urban Biom

Urban Biom je projekat čiji je primaran cilj povećanje nivoa informisanosti građana o biološkoj raznovrsnosti urbanih ekosistema, kao i razvijanje ekološke svesti o značaju prirode i njene zaštite, sve kroz niz aktivnosti kojima se poboljšavaju uslovi života organizama unutar urbanih ekosistema. Projekat je finansijski podržan od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine i obuhvata nekoliko segmenata:

  • U subotu, 21.8. održana je entomološka radionica unutar koje su učesnici imali priliku da se upoznaju s vrstama koje su sreli tokom šetnje na Šodrošu, a nakon toga su u prostorijama fakulteta, pravljenjem kućica za divlje pčele, direktno doprineli njihovom očuvanju. 
  • U subotu, 9.10. održana je ornitološka radionica koja je svoje aktivnosti realizovala prstenovanjem ptica na Bećarcu od strane licenciranih prstenovača i izradom kućica za ptice koje doprinose njihovoj brojnosti koja je značajno smanjena u gradskim i prigradskim naseljima. Pored kućica biće izrađena i informativna tabla sa fotografijama zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta galebova koje se mogu sresti na Dunavu, kao i sa smernicama na koji način građani mogu prijaviti nalaz markirane jedinke Centru za markiranje životinja.
  • Mikološka radionica, održana 24.10., je obuhvatila edukaciju o sakupljanju gljiva bez njihove eksploatacije, kao i o raspoznavanju otrovnih i neotrovnih vrsta. Nakon što su se upoznali sa gljivama koje su prisutne na teritoriji Novog Sada, učesnici su imali priliku da testiraju svoje znanje putem kviza, a bile su im uručene i simbolične nagrade. Radionica je ovekovečena izradom edukativnih postera sa uputstvom za pravilno sakupljanje gljiva.
  • Radionica posvećena reciklaži i održivom razvoju obuhvatila je predavanje koje je  koncipirano na osnovu rezultata anonimne ankete sprovedene tokom prve celine. Cilj ove radionice bio je razvijanje i usvajanje održivih navika radi bolje budućnosti. Nakon predavanja izvršeno je ponovno anketiranje da bi se utvrdilo u kojoj meri je ono doprinelo razvoju ekološke informisanosti učesnika.

Aktivnosti radionica posvećene mikologiji, ornitologiji i reciklaži realizovane su tokom oktobra meseca. Krajem novembra rezultati projekta su predstavljeni u prostorijama Departmana za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Među rezultatima značajno je i napomenuti da je na Keju Žrtava racije u sklopu projekta postavljena informativna tabla pod nazivom „Galebovi Novog Sada“, kao i da su dizajnirani i otštampani posteri „Branje i konzumiranje gljiva“ i publikovan „Ključ za identifikaciju rodova pčela Srbije“ autora Aleksandra Đukića.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *