E, K’O škola

Projekat „E, K’O škola“ je realizovan 2014. godine, a za cilj je imao predstavljanje biodiverziteta Novog Sada srednjoškolcima, a ujedno i razvijanje njihove ekološke svesti o značaju zaštite prirode. Uzimajući u obzir da učenici srednjih škola nemaju dovoljno prilika da se oprobaju u samostalnom istraživačkom radu, članovi Društva su kroz terenske izlete i radionice želeli da upoznaju mlade sa metodologijom istraživačkog rada, kao i prezentovanjem postignutih rezultata u oblasti biologije i ekologije.

Organizovani su terenski izlasci tokom 4 vikenda, na teritoriji Futoškog i Kameničkog parka, kao i na Šodrošu i Štrandu, gde su učesnici imali priliku da se upoznaju sa nekoliko osnovnih tipova staništa, njihovim karakterističnim predstavnicima, te sa metodama uzorkovanja i prikupljanja materijala za naučno-istraživački rad. Srednjoškolci su imali priliku da učestvuju u radu svake od prisutnih sekcija: botaničke, mikološke, protozoološke, entomološke, herpetološke i ornitološke sekcije. Po završetku obilaska terena, u prostorijama Društva, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, organizovane su radionice mikroskopiranja, determinacije i obrade prikupljenog biološkog materijala. Učesnici su nakon završenih projektnih aktivnosti imali priliku da svoje rezultate istraživanja predstave vršnjacima u školi.

Ovim putem se kroz programe neformalnog obrazovanja povećao broj mladih uključenih u aktivnu zaštitu prirode, a sam projekat je podržan od strane Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarija za mlade. 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *