Saznaj. Istraži. Priključi se.

Pročitaj više o našim projektima.

REALIZOVANI

AKTUELNI

Lokomotiva

Ptice koje žive u gradovima svakodnevno se suočavaju sa nemilosrdnim uslovima sredine stvorenim ljudskom rukom. Urbanizacijom i sečom drveća smanjuje se zelena …

Pet minuta nauke

Saradnjom Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučno-istraživačkog udruženja studenata biologije i ekologije realizovao se događaj pod …