realizovani projekti

Letimo noću!

Projekat „Letimo noću!“, podržan od Gardske uprave za zaštitu životne sredine, je imao za cilj edukaciju studenata i njihovo uključivanje u proces …

Ovogodišnji projekat NIDSBE „Josif Pančić”, podržan od strane Vikimedije Srbije nosi ime „Živi svet urbanih ekosistema“ i njegov cilj je da, kroz …

Događaj nazvan „BioBlitz“ predstavlja vid građanske nauke, koji omogućuje zainteresovanim pojedincima koji nisu deo naučne zajednice da zajedno sa naučnicima, stručnjacima u …

Urban Biom

Urban Biom je projekat čiji je primaran cilj povećanje nivoa informisanosti građana o biološkoj raznovrsnosti urbanih ekosistema, kao i razvijanje ekološke svesti …

Kako bi obogatili zelenu površinu grada, članovi Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić“ su, u okviru konkursa „Šta nam teško“, …

Viki

S obzirom da smo primetili da su informacije o prirodi Srbije na jednom od najčešće korišćenih sajtova – Vikipediji, oskudne, a neretko …

S obzirom na povećanu količinu ambalažnog otpada, a samim tim i povećanja broja divljih deponija, potreba za smanjenjem i reciklažom istog postaje …

E, K’O škola

Projekat „E, K’O škola“ je realizovan 2014. godine, a za cilj je imao predstavljanje biodiverziteta Novog Sada srednjoškolcima, a ujedno i razvijanje …

Projekat „Digitalizujmo prirodu!“ za cilj je imao upoznavanje mladih sa lokalnim biodiverzitetom uz korišćenje naučno-popularnih aplikacija i dostupnih baza podataka. Imajući u …

Lokomotiva

Ptice koje žive u gradovima svakodnevno se suočavaju sa nemilosrdnim uslovima sredine stvorenim ljudskom rukom. Urbanizacijom i sečom drveća smanjuje se zelena …

Pet minuta nauke

Saradnjom Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučno-istraživačkog udruženja studenata biologije i ekologije realizovao se događaj pod …